Lezen/spellen: de F&L methode

Sinds oktober 2009 werk ik met kinderen met lees- en spellingsproblemen. Voor herkenning, onderzoek en behandeling kunt u in de praktijk terecht.

Voor kinderen die problemen hebben met lezen en spelling wordt gebruik gemaakt van de F & L methode. Dit is een Fonologische, Leerpsychologische methode waarin het visualiseren van kleuren centraal staat. Deze methode heet “Klanken in Kleuren” en wordt gebruikt als ondersteuning van de reguliere lees- en spellingsmethodes op school.

De F&L methode is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. De methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. M.b.v. “Klanken in Kleuren” krijgen verschillende soorten klanken een kleur en wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt. Op deze manier wordt het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.
De visuele vaardigheden worden zo gebruikt om de zwakke (fonologische) vaardigheden op een taakspecifieke manier te versterken.

Leerlingen die met de F&L methode werken, leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal, op het moment dat het woord aangeboden wordt. De nadruk ligt op het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

  • Het materiaal van deze methode is heel aantrekkelijk. Ik gebruik in de praktijk:
  • Gekleurde markers
  • Klank/tekenkaartjes
  • Werkboeken “taal in blokjes”
  • Gekleurde klankblokken

 

Karin logopedie selectie - 30.jpg

Ik werk eveneens met een “voorschotbenadering” voor kinderen in groep 2 waarbij het leesleerproces niet zonder risico is. Bijvoorbeeld wanneer in de familie dyslexie voorkomt of wanneer uit toetsen blijkt dat er nog onvoldoende klankbewustzijn is of een fonologisch taalontwikkelingsprobleem.
Met alvast  een “voorschot” kan het kind met meer kans en zelfvertrouwen aan groep 3 beginnen. Belangrijk is hierbij dat het een positieve ervaring wordt voor de kleuter.  Het oefenen gebeurt in aansluiting op de ontwikkelingsfase van het kind en natuurlijk vooral in spelvorm. Het moet altijd leiden tot een succeservaring voor het kind.